• Pastorblogg

  Kom og bli med

  I Januar 2023 startet vi endelig opp igjen med søndagsskolen. Det er vi glad for. Kirken er ikke bare et sted for de voksne, men det er også et sted der barna er velkomne og hvor barna skal føle seg hjemme. Sammen er vi en kirke. Vi vil at barna skal føle seg inkludert, sett og verdsatt.  Først samles vi alle i møterommet. Barna er med på noe av lovsangen og nattverd når vi har det. Deretter får de gå opp til sin egen klasse. Vi har god plass på søndagsskolerommet. Her er det plass til flere. Etter søndagsskolen er det kirkekaffe i rommet ved siden av, og barna er…

 • Nyheter

  TilStede Vear

  I høst ble vi på Vear, altså Doxa bibelsenter, Vear kirke og Tønsberg Misjonskirke med i arbeidet TilStede. Sammen danner vi TilStede Vear. Tilstede.no er en plattform hvor behov og hjelp kan møtes. De som trenger hjelp, kan få det ved å bli koblet på noen som kan og vil hjelpe. For som menighet er dette det det handler om. Vi ønsker å være tilstede i lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en kirke som ikke bare eksisterer for oss selv, men vi er her for de som trenger det. Selvfølgelig ønsker vi å formidle vår tro, men hva er vel vår tro om vi ikke med handling kan vise omsorg…

 • Pastorblogg

  Støttemarkering for Ukraina

  I de siste ukene har vi alle sittet foran tv-skjermen og fulgt med på det som skjer i verden. Invasjon, bombing, mennesker på flukt. Over hele verden støtter folk opp. Mulighetene til å VIPPSE eller sende penger til organisasjoner med arbeid i Ukraina eller flyktningestrømmen som nå når nabolandene er nesten uendelige. Man kan lett kjenne seg handlingslammet og tenke; hva kan egentlig jeg gjøre for å hjelpe? Vi velger derimot å ikke la oss lamme. Det er mye bra hjelpearbeid og vi vil støtte der vi kan. Det verste vi kan gjøre er å IKKE gjøre noe. Det verste vi kan gjøre er å forbli UBEVEGET. Det er så…

 • Pastorblogg

  Etterfølgelse?

  Hvordan høres egentlig et sånn ord ut i dag? I dag hvor alle vil følge sin egen vei, skape sin egen fremtid. Følge sine drømmer, og leve livet som en spennende egenkomponert reise. Etterfølgelse, for en kontrast. Følge etter noen andre. La en annen lede veien. La et annet lys få overskygge oss selv. Hvem vil vel det? Jeg håper og ønsker at det er flere enn meg som vil si Ja. For hvem følger vi vel om ikke Jesus. Hvem har et lys som skinner sterkere enn vi kan gjøre på egen hånd om det ikke er nettopp Jesus.  Etterfølgelse vil selvfølgelig komme med en pris og det vil…

 • Pastorblogg

  Jesus kom med GLEDE

  Lukas 2:8-11 Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se en Herrens engel stod hos dem og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser som er Messias, Herren – i Davids by. Når Jesus kom, invaderte han verden med glede. Glede er ordet som blir brukt for å beskrive Jesu fødsel. Hans nærvær i ditt liv fortrenger mørket og gir rom for håp. Fremdeles i dag…

 • Pastorblogg

  Åpningshelg på Smiløkka

  Velkommen 13 og 14 November 2021 til møter på Smiløkka. Vi har nå ventet lenge på å komme hit og gleden er stor. Vi kan trygt si at vi har kjent Guds ledelse i prosessen som har ført oss hit, og med vissheten om at Gud er med i dette har også forventningene økt. Da vi reiste som misjonærer til Mexico for mange år siden var det med en slik type forventning og mye av det den gang handlet om hva vi skulle få være med på, og hva VI skulle utrette. Etter hvert som vi gikk i gang med arbeidet, skjønte vi raskt at egen innsats ikke alltid var…

 • Pastorblogg

  Menighet på flyttefot

  Det skjer for tiden mye spennende hos oss. Vi er i ferd med å avslutte et kapittel i menighetens historie og starte et nytt. Vi forlater nå det som har vært menighetens samlingssted i over tretti år. Fra Bjellandveien i Hogsnesåsen går turen til Smiløkka på Vear. Her skal vi leie lokaler hos Doxa Bibelsenter. Med det markerer vi det vi nå opplever at det er en ny tid for menigheten fremover. Flyttingen betyr nye muligheter i romslige omgivelser og sterkere tilhørighet og tilknytning til Vear. Her ønsker vi å være en menighet for alle generasjoner og her ønsker vi å være en velsignelse i lokalmiljøet. På Vear skole starter…

 • Pastorblogg

  Det mangler en brikke…

  Året vi har lagt bak oss nå, har på ingen måte blitt slik vi planla det. Så mange avlysninger, men menigheten har ikke ligget nede av den grunn. I stedet har denne tiden blitt nyttig for oss. Vi har valgt å legge noen ting bak oss og som Paulus oppfordrer oss til, vil vi strekke oss ut etter det som er foran. Det har gitt oss muligheten til å se ting med nye øyne. Vi ønsker å strekke oss og vokse inn i en ny tid. Vi ønsker i enda større grad være et fellesskap med Jesus i sentrum. Et fellesskap som kjennetegnes av raushet og generøsitet, et fellesskap som…

 • Pastorblogg

  Så mange bekymringer…

  Idag er det lett å bli urolig når man ser på nyhetene. Alt som skjer rundt om i verden gjør at selv her i lille, «trygge» Norge, kjenner man seg ikke lenger like trygg. Jeg kan ikke si at jeg kjenner fremtiden eller hvordan ting vil bli, men en ting vet jeg, at frykt og uro ikke hjelper. Og det er her Bibelen kommer oss til hjelp. Budskapet der er like aktuelt idag. Midt i vår tidsklemma og all travelheten møter vi en Gud som er evig. Vi kan la frykten for klimaendringer, politisk uro, coronavirus og andre ting få frem det verste i oss. Eller vi kan velge å…

 • Pastorblogg

  Pastorblogg

  Heisann. I oktober 2019 begynte jeg i jobben som pastor i Tønsberg Misjonskirke. En ny arena – Misjonskirken Norge og en ny oppgave som pastor. Men samtidig føltes det kjent. Menighet og misjon har vært i hjertet mitt fra jeg som ung jente bestemte meg for å følge Jesus Nå gleder jeg meg over å få være i en jobb hvor jeg kan formidle det som virkelig betyr aller mest for meg. Tønsberg misjonskirke er ikke en veldig stor kirke, men det er en varm og raus kirke. Her opplever jeg å være del av en kirke som ønsker å bety noe for andre mennesker. Vi ønsker å vise Tønsberg…