pastorblogg

Jesus kom med GLEDE

Lukas 2:8-11

Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se en Herrens engel stod hos dem og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser som er Messias, Herren – i Davids by.

Når Jesus kom, invaderte han verden med glede. Glede er ordet som blir brukt for å beskrive Jesu fødsel. Hans nærvær i ditt liv fortrenger mørket og gir rom for håp. Fremdeles i dag er glede Jesu gave til deg. 

Som 12 åring opplevde jeg for første gang å bli fylt med Den Hellige Ånd. Det skjedde faktisk på en juletrefest. Her hadde de sammen med alt det andre som hører med på juletrefester, også lovsang. Under lovsangen kjente jeg på hvor begeistret jeg var for Jesus, og hele mitt fokus var rettet mot Han. Plutselig boblet det frem tungetale, men først og fremst boblet det over med GLEDE og begeistring. Gleden ble en styrke og hjelp for meg gjennom en tid tid hvor det var vanskelig og trives. 

Himmelens DNA er stavet G-L-E-D-E. Jesu nærvær i våre liv, bringer glede og håp til en verden som trenger det. 

Jeg har hørt folk synes at det virker som et krav, når Bibelen snakker om at vi SKAL glede oss. Det virker for enkelt. Kan man virkelig glede seg når det er vanskelig. Enda en jul med nedstengning. For mange betyr det omrokkering av planer man hadde sett frem til. Andre betyr det ensomhet eller bekymring for egen helse. Mange møter julehøytiden mens de kjemper med sykdom. Hvor er gleden da? Jeg tenker at når Bibelen oppfordrer oss til å være glade, er det langt mer en mulighet enn et krav. Det er en gave vi er gitt. Og alle vet at om du får en gave, er det viktig å ta imot den og åpne den.

Med andre ord; slippe gleden til. En glede som vi har  på tross av livets mange utfordringer og problemer. Livet vårt står ikke og faller på at alle disse problemene fikses, men at vi som kristne er forankret i troen på Han, verdens frelser. Og at vi med Hans nærvær i våre liv kan spre glede, lys og håp der det er mørkt. 

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.