Nyheter

  • Nyheter

    TilStede Vear

    I høst ble vi på Vear, altså Doxa bibelsenter, Vear kirke og Tønsberg Misjonskirke med i arbeidet TilStede. Sammen danner vi TilStede Vear. Tilstede.no er en plattform hvor behov og hjelp kan møtes. De som trenger hjelp, kan få det ved å bli koblet på noen som kan og vil hjelpe. For som menighet er dette det det handler om. Vi ønsker å være tilstede i lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en kirke som ikke bare eksisterer for oss selv, men vi er her for de som trenger det. Selvfølgelig ønsker vi å formidle vår tro, men hva er vel vår tro om vi ikke med handling kan vise omsorg…