Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Bjellandveien 16.

Vi tar smittevern på alvor. Vi har tilpasset våre lokaler i tråd med gjeldende retningslinjer om avstand og oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd knyttet til Covid-19. Følgende program gjelder inntil annen informasjon er gitt. 

2021

August

Søndag 15.8 kl 17.00 Grilling hos Rose Høiland og familien i Gjelstadveien

Søndag 22.8 kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd – Rose Høiland taler

Søndag 29.8 Menighetsdag på Skautvedt med Larvik Misjonsmenighet

September

Torsdag  2.9 Felles bønnemøte

Søndag 12.9 kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd og påfølgende menighetsmøte – Rose Høiland taler

Søndag 19.9 kl 11.00 Gudstjeneste – Misjon Uten Grenser – Olaf Alsaker taler

Søndag 26.9 kl 19.00 Lovsangskveld