Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester 

i Smiløkka 5A

2023

Januar
 
Søndag 8 Januar kl 11 Gudstjeneste med nattverd
 
Lørdag 14 Januar Lovsangskveld kl 18
arr: Vear kirke, Doxa og TMK sted: Smiløkka 5A
 
Søndag 22 Januar kl 11 Gudstjeneste
Oppstart søndagsskole

 

Februar

Onsdag 1 februar – Formiddagstreff kl 11-13

Søndag 5 februar – Gudstjeneste med nattverd                                                        Søndagsskole

Søndag 19 februar – Gudstjeneste                                                                                      Søndagsskole