Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Bjellandveien 16.

Vi tar smittevern på alvor. Vi har tilpasset våre lokaler i tråd med gjeldende retningslinjer om avstand og oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd knyttet til Covid-19. Følgende program gjelder inntil annen informasjon er gitt. 

2021

August

Søndag 15.8 kl 17.00 Grilling hos Rose Høiland og familien i Gjelstadveien

Søndag 22.8 kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd – Rose Høiland taler

Torsdag 26.8 kl 18.00 Menighetsmøte og visjonsamling. Kveldsmat

Søndag 29.8 Menighetsdag på Skautvedt med Larvik Misjonsmenighet

September

Torsdag  2.9 Felles bønnemøte

Søndag 12.9 kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd – Rose Høiland taler

Søndag 19.9 kl 11.00 Gudstjeneste – Misjon Uten Grenser – Olaf Alsaker taler

Søndag 26.9 kl 19.00 Lovsangskveld