Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Bjellandveien 16.

Vi minner om at vi følger gitte retningslinjer og ber besøkende innrette seg etter disse. Dessverre blir det ikke kirkekaffe, men vi ønsker dere varmt velkomne og gleder oss til å igjen kunne komme sammen.

2020

Oktober

Søndag 4. kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Rose Høiland taler.

Søndag 11. kl.19.00: Lovsangskveld.

Søndag 18. kl.11.00: Gudstjeneste. Jørgen Haug taler.

November

Torsdag 5. kl. 19.30 Felles bønn med Vear arbeidskirke i Misjonskirkens lokaler

Søndag 8. kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Eivind Høie taler.

Søndag 15. kl. 11.00 Speidergudstjeneste/Familiegudstjeneste. Rose Høiland taler.

Søndag 22. kl.19.00: Lovsangskveld.