Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Bjellandveien 16.

Vi tar smittevern på alvor. Vi har tilpasset våre lokaler i tråd med gjeldende retningslinjer om avstand og oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd knyttet til Covid-19. Følgende program gjelder inntil annen informasjon er gitt. 

2021

Mai

02.05 kl 11.00 Gudstjeneste – Jørgen Haug taler

13.05 kl 11.00 Gudstjeneste Kr.Himmelfartsdag –  Olaf Alsaker taler

24.05 kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste ved Vearkirken

30.05 kl 11.00 Familiegudstjeneste med familietreff – Sara Andersen holder andakt

Juni

06.06 kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd – Rose Høiland taler

13.06 kl 11.00 Besøk av Evangeliesenteret med Stian Ludvigsen

20.06 SOMMERFEST (mer info senere)