Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester 

i Smiløkka 5A

 

2022

 

MAI

Søndag 1 Mai kl 11 Gudstjeneste med nattverd Rose Høiland taler

Onsdag 4 Mai kl 11 Formiddagstreff

Søndag 8 Mai kl 18 Lovsang og fellesskaps kveld (Kveldsmat) MERK: Vi besøker Inspire kirken i Horten 

15 Mai kl 11 Gudstjeneste Jørgen Haug taler

29 Mai kl 11 Familiemøte (KRIK) – 

JUNI

12 juni kl 11 gudstjeneste med nattverd Rose Høiland taler

19 juni Sommeravslutning – utflukt

26 juni kl 11 Friluftsgudstjeneste med Doxa og Vearkirken