Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester 

i Smiløkka 5A

 

2022

 

SEPTEMBER

Søndag 4 September kl 11 Gudstjeneste med nattverd

Rose Høiland taler

Onsdag 7 September kl 11 Formiddagstreff

Søndag 11 September kl 11 Fellesmøte med DOXA bibelsenter

Besøk av Evangeliesenteret

Søndag 18 September kl 11 Gudstjeneste

Kjell Birkeland taler

Søndag 25 September kl 18

Åpne Dører m/ Marcus Wallin (Kveldsmat)

OKTOBER

Søndag 2 oktober kl 11 Gudstjeneste med nattverd

Rose Høiland taler

14-16 oktober bønnehelg i Vear kirke

Sammen med Vear Kirke og Doxa Bibelsenter

Søndag 23 oktober Lovsangskveld kl 18

Besøk av Tony Guldbrandsen

Søndag 30 oktober kl 11 Gudstjeneste

Tore og Heidi Kransberg taler og synger