Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Smiløkka 5A

Vi tar smittevern på alvor. Vi har tilpasset våre lokaler i tråd med gjeldende retningslinjer om avstand og oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd knyttet til Covid-19. Følgende program gjelder inntil annen informasjon er gitt. 

 

2021

November

Lørdag 13.11 kl 19 Lovsangskonsert med Liv Karoline og Karl Einar Bøhlerengen med flere

Søndag  14.11 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste – innflytting i nye lokaler på Smiløkka på Vear – Rose Høiland taler

Søndag 28.11 kl 11 Gudstjeneste – Terje Grotle taler

Desember

Søndag 12.12 kl 11 Gudstjeneste med nattverd – Rose Høiland taler

Søndag 19.12 kl 18 Vi synger julen inn.  Salg og trekning av lodd til vårt kakelotteri. Inntekt til misjonsarbeid i Polen.

Søndag 26.12 kl 11 Høytidsgudstjeneste. Olaf Alsaker taler