Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Bjellandveien 16.

Vi tar smittevern på alvor og har hatt redusert aktivitet ut fra lokalt smittetrykk med hensyn til Covid-19. Følgende program gjelder inntil annen informasjon er gitt. Vi har tilpasset våre lokaler i tråd med gjeldende retningslinjer om avstand og oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd knyttet

2021

Januar

03.01 kl. 19.00 Lovsang/fellesskapskveld

20.01 kl 11.00 Formiddagstreff – NB: Påmelding. Send SMS 20-11 + navn til tlf. 468 98 135 

20.01 kl 19.30 Ettermiddagstreff – NB: Påmelding. Send SMS 20-19.30 + navn til tlf. 468 98 135 

Alle ytterligere samlinger er avlyst inntil videre pga. Covid-19