Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Smiløkka 5A

2023

Juni

11. juni kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd 

18. juni kl 11.00 Friluftsgudstjeneste utenfor Vear kirke. (Felles arrangement med Doxa og Vear kirke)