Møteprogram

Våre gudstjenester holdes normalt kl. 11.00 på søndager og varer ca. en time.

Gudstjenesten inneholder i hovedsak sang, bønn og tale fra pastor i menigheten eller besøkende.

Etter gudstjenesten byr vi på en kaffekopp og gjerne noe å bite i.

2020

Januar

Søndag 5.    kl. 17.00      Juletrefest. Rose Elisabeth Høiland taler

Torsdag 9.    kl. 19.30:    Felles bønn med Vear arbeidskirke i misjonskirkens lokaler

Søndag 12.  kl. 19.00:     Lovsangskveld

Fredag 17.   kl. 19.30:     Nattkirke i Vear arbeidskirke (7. klasse + u. skolen)

Søndag 19.  kl. 11.00:     Gudstjeneste. Rose Elisabeth Høiland taler. Tweens for de yngre

Torsdag 23. kl. 19.30:     Menighetsmøte

Fredag 31.   kl. 19.30:     Ungdomsklubben AlFred på grendehuset

Februar

Søndag 2.    kl. 11.00      Gudstjeneste. Besøk fra evangeliesenteret. Tweens for de yngre

Torsdag 6.   kl. 19.30:     Felles bønn i Vear arbeidskirke

Søndag 9.    kl. 19.00:     Lovsangskveld

Fredag 14.   kl. 19.30:     Nattkirke i Vear arbeidskirke (7. klasse + u. skolen)

Søndag 16.  kl. 11.00:     Gudstjeneste. Olaf Alsaker taler.

Fredag 28.   kl. 19.30:     Ungdomsklubben AlFred på grendehuset

Mars

Søndag 1.    kl. 11.00      Gudstjeneste. Rose Elisabeth Høiland taler. Tweens for de yngre.

Torsdag 5.   kl. 19.30:     Felles bønn med Vear arbeidskirke i våre lokaler

Søndag 8.    kl. 19.00:     Årsmøte.

Fredag 13.   kl. 19.30:     Nattkirke i Vear arbeidskirke (7. klasse + u. skolen)

Søndag 15.  kl. 11.00:     Gudstjeneste. Øyvind Haraldseid taler.

Søndag 22.  kl. 19.00:     Lovsangskveld

Fredag 27.   kl. 19.30:     Ungdomsklubben AlFred på grendehuset