Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Bjellandveien 16.

Vi begynner igjen med gudstjenester den 24 mai.

Vi minner om at vi følger gitte retningslinjer og ber besøkende innrette seg etter disse. Dessverre blir det ikke kirkekaffe, men vi ønsker dere varmt velkomne og gleder oss til å igjen kunne komme sammen.

2020

Gudstjeneste 24. mai kl 11.00. Alfred Myreng taler. Tema: Tro

Gudstjeneste 30. mai kl 11.00. Tore Kransberg taler Heidi Kransberg synger og leder i lovsang. Tema: Håp

Gudstjeneste 7. juni kl 18.00. Olav Alsaker taler. Sang av Liv Kristin Alsaker.


1 KOR 13:13a Så blir de da stående disse tre: tro, håp og kjærlighet