Møteprogram

Velkommen til våre gudstjenester i Bjellandveien 16.

Vi begynner igjen med gudstjenester den 24 mai.

Vi minner om at vi følger gitte retningslinjer og ber besøkende innrette seg etter disse. Dessverre blir det ikke kirkekaffe, men vi ønsker dere varmt velkomne og gleder oss til å igjen kunne komme sammen.

2020

August

Søndag 16. kl. 17.00 Grillaften hos familien Høiland

Søndag 23. kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Rose Høiland taler

September

Torsdag 3. kl. 19.30 Felles bønn med Vear arbeidskirke i Misjonskirkens lokaler

Søndag 6. kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Rose Høiland taler

Søndag 13. kl.11.00: Gudstjeneste. Øyvind Haraldseid taler.

Søndag 20. kl.11.00: Gudstjeneste. Inger Brå taler