Kalender

Våre gudstjenester holdes normalt kl. 11.00 på søndager og varer ca. en time.

Gudstjenesten inneholder i hovedsak sang, bønn og tale fra pastor i menigheten eller besøkende.

Etter gudstjenesten byr vi på en kaffekopp og gjerne noe å bite i.

 

August 2019

Søndag 25. kl. 11.00:    Samlingsgudstjeneste. Bjarte-André Matre taler

 

September 2019

Torsdag 5.   kl. 19.30:    Felles bønn med Vear arbeidskirke i våre lokaler

Søndag 8.    kl. 14.00:    «Åsen for alle»

Fredag 13.   kl. 19.30:    AlFred på grendehuset

Søndag 15. kl. 11.00:    Gudstjeneste med søndagskole. Olaf Alsaker taler

Søndag 22. kl. 13.00:    Familiespeider