Kalender

Våre gudstjenester holdes normalt kl. 11.00 på søndager og varer ca. en time.

Gudstjenesten inneholder i hovedsak sang, bønn og tale fra pastor i menigheten eller besøkende.

Etter gudstjenesten byr vi på en kaffekopp og gjerne noe å bite i.

 

Mai 2019

Torsdag 2.  kl 19.30     Fellesbønn i Misjonskirken.

SØN 5. Kl 11.00          Gudstjeneste med nattverd. Bjarte-André Matre taler.

Kl 13: Familiespeider

Fre 10. Kl 19.30         Ungdomsklubben AlFred

SØN 12. Kl 11.00        Gudstjeneste med søndagsskole. Bjarte-André Matre taler.

SØN 26. kl 19-21       BØNN for byen, Bønnerommet på toppen av Brygga kino.

 

Juni 2019

SØN 2. kl 11.00           Gudstjeneste med nattverd. Bjarte-André Matre taler.

Torsdag 6.  kl 19.30     Fellesbønn, i Vear arbeidskirke.

SØN 16. kl 1800         Avskjedsfest for Bjarte-André Matre.