Kalender

Våre gudstjenester holdes normalt kl. 11.00 på søndager og varer ca. en time.

Gudstjenesten inneholder i hovedsak sang, bønn og tale fra pastor i menigheten eller besøkende.

Etter gudstjenesten byr vi på en kaffekopp og gjerne noe å bite i.

Høst 2018

 

November

 

Torsdag 1.  kl 1930     Fellesbønn, Misjonskirken

 

SØN 4. kl 11.00          Gudstjeneste med nattverd. Bjarte-André taler.

 

Fre 9. Kl 19.30           AlFred

 

SØN 11.                      Ikke egen gudstjeneste. Vi deltar på Get Focused.

 

SØN 18. kl 11.00        SuperSøndag med Heidi Lundslett

 

Fre 23. Kl 19.30         AlFred

 

SØN 25. kl 19-21       BØNN for byen, Bønnerommet på toppen av Brygga kino

 

Desember

 

SØN 2. kl 11.00          Gudstjeneste med besøk fra «Ordet og Israel». Charles Hansen taler.

Nattverd og søndagsskole.

 

Torsdag 6. kl 1930     Fellesbønn, på Vear

 

Fre 7. Kl 19.30           AlFred

 

SØN 9. kl 10.00-13:   Julefrokost og juleverksted.

 

SØN 16. kl 11.00       Ikke gudstjeneste.

 

ons 26. Kl 11.00         Høytidsgudstjeneste

 

Vi opplyser også om juletrefest 6. januar 2019!