• pastorblogg

    Det mangler en brikke…

    Året vi har lagt bak oss nå, har på ingen måte blitt slik vi planla det. Så mange avlysninger, men menigheten har ikke ligget nede av den grunn. I stedet har denne tiden blitt nyttig for oss. Vi har valgt å legge noen ting bak oss og som Paulus oppfordrer oss til, vil vi strekke oss ut etter det som er foran. Det har gitt oss muligheten til å se ting med nye øyne. Vi ønsker å strekke oss og vokse inn i en ny tid. Vi ønsker i enda større grad være et fellesskap med Jesus i sentrum. Et fellesskap som kjennetegnes av raushet og generøsitet, et fellesskap som…