Kontakt oss

MENIGHETENS LEDELSE

Pastor: Rose Høiland

E-post: roseelisabethh@gmail.com

Tlf: 468 98 135

Styre:

Harald Heimvoll (styrets leder)
Jørgen Haug
Daniel Wikstøl
Ragnar Johansson
Ivar Hauge

Adresse: Bjellandveien 16, 3172 Vear

Nøl ikke med å ta kontakt dersom du har spørsmål om menigheten eller vårt arbeid!                                                                                                                                       KONTONUMMER: 2400 24 32451  VIPPS: #18070