• Pastorblogg

    Kom og bli med

    I Januar 2023 startet vi endelig opp igjen med søndagsskolen. Det er vi glad for. Kirken er ikke bare et sted for de voksne, men det er også et sted der barna er velkomne og hvor barna skal føle seg hjemme. Sammen er vi en kirke. Vi vil at barna skal føle seg inkludert, sett og verdsatt.  Først samles vi alle i møterommet. Barna er med på noe av lovsangen og nattverd når vi har det. Deretter får de gå opp til sin egen klasse. Vi har god plass på søndagsskolerommet. Her er det plass til flere. Etter søndagsskolen er det kirkekaffe i rommet ved siden av, og barna er…