• Pastorblogg

    Jesus kom med GLEDE

    Lukas 2:8-11 Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se en Herrens engel stod hos dem og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser som er Messias, Herren – i Davids by. Når Jesus kom, invaderte han verden med glede. Glede er ordet som blir brukt for å beskrive Jesu fødsel. Hans nærvær i ditt liv fortrenger mørket og gir rom for håp. Fremdeles i dag…