• pastorblogg

    Menighet på flyttefot

    Det skjer for tiden mye spennende hos oss. Vi er i ferd med å avslutte et kapittel i menighetens historie og starte et nytt. Vi forlater nå det som har vært menighetens samlingssted i over tretti år. Fra Bjellandveien i Hogsnesåsen går turen til Smiløkka på Vear. Her skal vi leie lokaler hos Doxa Bibelsenter. Med det markerer vi det vi nå opplever at det er en ny tid for menigheten fremover. Flyttingen betyr nye muligheter i romslige omgivelser og sterkere tilhørighet og tilknytning til Vear. Her ønsker vi å være en menighet for alle generasjoner og her ønsker vi å være en velsignelse i lokalmiljøet. På Vear skole starter…