• Pastorblogg

    Så mange bekymringer…

    Idag er det lett å bli urolig når man ser på nyhetene. Alt som skjer rundt om i verden gjør at selv her i lille, «trygge» Norge, kjenner man seg ikke lenger like trygg. Jeg kan ikke si at jeg kjenner fremtiden eller hvordan ting vil bli, men en ting vet jeg, at frykt og uro ikke hjelper. Og det er her Bibelen kommer oss til hjelp. Budskapet der er like aktuelt idag. Midt i vår tidsklemma og all travelheten møter vi en Gud som er evig. Vi kan la frykten for klimaendringer, politisk uro, coronavirus og andre ting få frem det verste i oss. Eller vi kan velge å…